Calendar 2022 / Kalendarz 2022

PL - kalendarze gotowe
ENG - calendars ready

PL - kalendarze gotowe
ENG - calendars ready

PL - nowa idea layoutu
ENG - new layout idea

PL - nowa idea layoutu
ENG - new layout idea

PL - styczeń (wizualizacja)
ENG - January (visualisation)

PL - styczeń (wizualizacja)
ENG - January (visualisation)

PL - stwór lutowy
ENG - February creature

PL - stwór lutowy
ENG - February creature

PL - stwór marcowy
ENG - March creature

PL - stwór marcowy
ENG - March creature

PL - „Wspomnienia Tuszem” ilustracja styczniowa
ENG - „Inked Memories” January illustration

PL - „Wspomnienia Tuszem” ilustracja styczniowa
ENG - „Inked Memories” January illustration

PL - „Wspomnienia Tuszem” ilustracja kwietniowa
ENG - „Inked Memories” April illustration

PL - „Wspomnienia Tuszem” ilustracja kwietniowa
ENG - „Inked Memories” April illustration

PL - „Wspomnienia Tuszem” cała strona
ENG - „Inked Memories” full page layout

PL - „Wspomnienia Tuszem” cała strona
ENG - „Inked Memories” full page layout

PL - Hobbit, ilustracja do „Wspomnień Tuszem
ENG - Hobbit illustration for „Inked Memories”

PL - Hobbit, ilustracja do „Wspomnień Tuszem
ENG - Hobbit illustration for „Inked Memories”

PL - praca nad pierwszą ilustracją tuszem
ENG - first ink illustration WIP

PL - praca nad pierwszą ilustracją tuszem
ENG - first ink illustration WIP

PL - praca nad drugą ilustracją tuszem
ENG - second ink illustration WIP

PL - praca nad drugą ilustracją tuszem
ENG - second ink illustration WIP

PL - praca nad trzecią ilustracją tuszem
ENG - third ink illustration WIP

PL - praca nad trzecią ilustracją tuszem
ENG - third ink illustration WIP

PL - tak się prezentuje naklejka
ENG - this is how the sticker presents itself

PL - tak się prezentuje naklejka
ENG - this is how the sticker presents itself

PL - naklejki, naklejki, tak dużo naklejek!
ENG - stickers, stickers, so many stickers!

PL - naklejki, naklejki, tak dużo naklejek!
ENG - stickers, stickers, so many stickers!

PL

Robię kalendarze każdego roku od 2017. W tym roku również możecie spodziewać się nowych kalendarzy. Możecie też zamówić przedruki z ubiegłych lat (oczywiście z datami 2022).

Na 2022 planuję dwie różne wersje:
- "12 Więcej Stworów" - kontynuacja zeszłorocznego kalendarza, zawierającego dwanaście stworzeń z różnych światów i gatunków (mieszanka fantasy, sci-fi, horroru i groteski) narysowanych z dużą ilością kolorów. Tym razem każdemu stworowi towarzyszyć będzie krótka rymowana historyjka nie związana z samym stworem. Rymowanka będzie tylko w języku polskim i stanowić będzie jedynie wizualny element tła.
- "Wspomnienia Tuszem" - dwanaście ilustracji w tuszu, do książek i opowiadań, które pamiętam z dzieciństwa.

Cena jak co roku do tej pory - 100zł od sztuki. Przy większych zamówieniach zniżki.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A ZAKUPEM, DAJ ZNAĆ NA E-MAIL! jankrycinski@protonmail.com

Do każdego kalendarza naklejka ze stworem styczniowym gratis :)

ENG

Since 2017 I make calendars every consecutive year. You can expect new calendars this year too. You can also order reprints from last years (with 2022 dates of course).

There will be two different versions this year:
- "12 more creatures" - a followup to last year (calendar made for 2021) containing twelve creatures from different worlds and genres (a mix of fantasy, sci-fi, horror and grotesque) drawn in a colorful manner. This time every creature will be accompanied by the short rhymed story not related to the creature itself. A rhyming will be only in Polish and it will just make a visual part of the background.
- "Inked Memories" - twelve inked illustrations for books and stories I remember from childhood.

Cost - 30 EUR / 35 USD + shipping. Discounts for larger orders.

IF YOU'RE INTERESTED IN PURCHASING, LET ME KNOW VIA EMAIL! jankrycinski@protonmail.com

I CAN PROBABLY SEND TO ANY EUROPEAN COUNTRY AND OUTSIDE OF IT BUT THERE MIGHT BE COVID RESTRICTIONS. I NEED TO CONFIRM FIRST.

To every calendar I add a January Creature sticker gratis :)