Dark Ages - genre scene sketches

Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki1
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka1 podpis
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka2 popis
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka3 podpis
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka8 podpis
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka10 podpis
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka11 podpis
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka12 podpis
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka13 podpis
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka14 podpis
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka15 podpis
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka16 podpis
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka17 podpis
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka18 podpis
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka20 podpis
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka21 podpis
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka22 seria 1z5
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka23 seria 2z5
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka24 seria 3z5
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka25 seria 4z5
Jan deerbard krycinski nieszawskie ludziki scenka26 seria 5z5

ENG: Set of sketches I did for knight's tournament promotional materials that took place in Dybowski castle in 2017.

PL: Szkice scenek rodzajowych, które zrobiłem w 2017 roku. Zostały one wykorzystane w materiałach promocyjnych na turniej rycerski na zamku Dybowskim.