Quick illustration 1 / Szybka ilustracja 2

ENG: Example of children's illustration type I can make in a short time. Each of these is made for full one page of a book.

PL: Przykład ilustracji dziecięcych, jakie mogę zrobić w stosunkowo krótkim czasie. Te dwie ilustracje są stworzone jako pełnostronicowe na jedną stronę.