Calendar 2023 / Kalendarz 2023

PL

W tym roku moja kalendarzowa propozycja, to rysowana tuszem historia pewnego skrzata. Spośród wszystkich rysunków stworzonych do tej serii wybiorę 12 najlepiej pasujących do formatu kalendarza.

Nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował dodać dodatkowych wariantów kolorystycznych:
1. czarno-biały
2. kolorowy
3. negatyw z kolorowym tłem

Jeśli jesteście zainteresowani kalendarzem, piszcie, który intresuje Was najbardziej. Jeśli któryś z nich będzie równie popularny jak podstawowy, czarno-biały, dorobię wszystkie brakujące plansze.

Cena - 130zł od sztuki. Już od dwóch sztuk w górę zniżki.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A ZAKUPEM, DAJ ZNAĆ NA E-MAIL! jankrycinski@protonmail.com

EN

This year my calendar proposal is an ink-drawn story of a certain gnome. From all the drawings created for this series, I will choose the 12 that best fit the calendar format.

I wouldn't be myself if I didn't try to add additional color variations:
1. black and white
2. color
3. negative with a colored background

If you are interested in the calendar, please write which one you like the most. If any of them will be as popular as the basic black and white one, I will make up all the missing boards.

Cost - 30 EUR / USD + shipping. Discounts for larger orders.

IF YOU'RE INTERESTED IN PURCHASING, LET ME KNOW VIA EMAIL! jankrycinski@protonmail.com