Calendar 2023? / Kalendarz 2023?

EN

For few years now I've been offering you physical calendars with my own drawings made specially for this purpose.
This year I'm shorter on time yet trying to make a calendar illustrations set anyways but... is anyone interested? If not I'l reconsider focusing on something else instead even though I already made some progress.

This year I planned a topic for all drawings and it's „Dragons, Princesses and Princes”.
These are January (finished unless for minor changes maybe) and March (unfinished) illustrations plus some closeups.

Please let me know if you're interested in purchasing such a calendar for next year.

PL

Od kilku lat oferuję Wam fizyczne kalendarze z własnymi rysunkami wykonanymi specjalnie w tym celu.
W tym roku mam mniej czasu, ale i tak próbuję zrobić zestaw ilustracji do kalendarza, ale… czy ktoś jest zainteresowany? Jeśli nie, rozważę skupienie się na czymś innym, mimo że już poczyniłem pewne postępy.

W tym roku zaplanowałam temat dla wszystkich rysunków i jest to "Smoki, Księżniczki i Książęta".
Widzicie tu ilustracje styczniową (skończona, chyba że wprowadzę drobne zmiany) i marcową (niedokończona) oraz kilka zbliżeń.

Proszę o informację, jeśli jesteście zainteresowani zakupem takiego kalendarza na przyszły rok.