Ilustracja-Okładka

Rysunek postaci książkowej zlecony przez autorkę. Następnie stworzony na tej podstawie projekt okładki.

projekt okładki

obrys postaci:

obrys postaci

szkice:

szkice